רחוב אבישי 11 רמת גן

רחוב אבישי 11 רמת גן

5 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה