רחוב עברונה 11 גבעתיים

רחוב עברונה 11 גבעתיים

7 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה

רחוב יוספטל 13 בת-ים

רחוב יוספטל 13 בת-ים

10 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה

רחוב יוספטל 15 בת-ים

רחוב יוספטל 15 בת-ים

7 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה

רחוב צה"ל 4 בת-ים

רחוב צה"ל 4 בת-ים

27 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה

רחוב אבישי 11 רמת גן

רחוב אבישי 11 רמת גן

5 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה