רחוב עברונה 11 גבעתיים

רחוב עברונה 11 גבעתיים

7 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה