רחוב עוזיאל 94 רמת גן

רחוב עוזיאל 94 רמת גן

8 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה