רחוב טשרניחובסקי 28 בת-ים

רחוב טשרניחובסקי 28 בת-ים

14 דירות חדשות בפרויקט בתהליך רישוי לקבלת היתר בנייה